Servis

 • TEHNOPOLIS uz naručenu robu, dostavlja Kupcu i jamstveni list proizvođača odnosno uvoznika koji jamči ispravno funkcioniranje uređaja, ako se koristi u skladu sa uputama i karakteristikama uređaja.

  KONTAKTI OVLAŠTENIH SERVISA  BOSCH


  GORENJE


  CANDY


  WHIRLPOOL


  ELECTROLUX