Dostava

 • 1. ZAGREB
  Dostava na području grada Zagreba i uže okolice odvija se do stambenog objekta. Cijena dostave ovisi o količini i težini pošiljke, te se navodi u ponudi kupcu prije uplate, kako bi bio informiran o cijeni iste.
  Potrebno je poslati sve kontakt podatke, kako bi se dostava mogla uračunati. Završna cijena dostave se definira i naplaćuje po ponudi.

  2. HRVATSKA - kopneni dio
  Dostava na području Republike Hrvatske (bez otoka) odvija se do stambenog objekta.
  Cijena dostave ovisi o količini i težini pošiljke, te se navodi u ponudi kupcu prije uplate, kako bi bio informiran o cijeni iste. Potrebno je poslati sve kontakt podatke kako bi se dostava mogla uračunati. Završna cijena dostave se definira i naplaćuje po ponudi.


  3. HRVATSKA - otoci
  Dostava na području Republike Hrvatske - otoci odvija se do stambenog objekta.
  Cijena dostave ovisi o količini i težini pošiljke, a iznos se uvećava za 50% prema cijenama iz stavke 2. Završna cijena dostave definira se i naplaćuje po ponudi.

  Napomena:
  Dostava ne podrazumijeva montažu i ugradnju naručenih artikala. Prilikom dostave robe kupac je dužan pregledati robu, te provjeriti da li je roba isporučena bez fizičkih oštećenja, te se potpisom dostavnice kupac odriče naknadnih reklamacija po ovoj osnovi. Kupac nije dužan preuzeti robu sa fizičkim oštećenjem. U slučaju skrivenih oštećenja (unutar aparata, vanjska oštećenja ispod ambalaže...) kupac je dužan sačuvati originalnu ambalažu radi provjere iste, na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ukoliko se ustanovi da je ambalaža oštećena na dijelu gdje je oštećeni aparat, reklamacija neće biti uvažena, jer se je oštećenje trebalo uočiti prilikom preuzimanja robe.